2019-07-11

Általános Felhasználási Feltételek

 


Tárhelyszolgáltató

 

Szerverzum Magyarország
üzemeltető: EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

 

Székhelye: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Cégjegyzékszáma: 02 09 075023
Adószáma: 14992511-2-02
Honlapjának webcíme: www.szerverzum.hu és www.domain-tarhely.net
Ügyfélszolgálat központi e-mail címe: ugyfelszolgalat@szerverzum.hu

 

A FreshWeb Solutions Kft. csak viszonteladója az EVOLUTIONET Kft. tárhelyszolgáltatónak. 

 


 

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

A SZOLGÁLTATÓI JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatások biztosítására éves 99,9%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, a vis major események és a harmadik fél által biztosított szolgáltatások esetleges üzemkiesése.

Szolgáltató külön szolgáltatási díj számlázása nélkül támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatások igénybevételéhez és használatához. A támogatás nem vonatkozik az Előfizető által elhelyezett szoftverekre és programkódokra, továbbá az Előfizető által üzemeltetett kliens oldali és más, harmadik fél oldali rendszerekre.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:
– Tilos a bérelt szolgáltatásban törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
– Tilos a bérelt szolgáltatásban olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
– Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mailek küldése(SPAM), valamint más felhasználók e-mailben történő zaklatása;
– Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

 

ADATVÉDELEM, BIZTONSÁGI MENTÉS, VISSZAÁLLÍTÁS

Szolgáltató a tőle elvárható módon (megfelelő szakmai tudással és technikai eszközökkel ill. módszerekkel) biztosítja az Előfizető által a bérelt szolgáltatásban elhelyezett adatok védelmét:

Webtárhely (webhosting) és virtuális szerver szolgáltatás esetén az adatok tárolása RAID technológiák alkalmazásával történik.

A webtárhely (webhosting) szolgáltatásban tárolt adatokról (honlap és ftp tárhely tartalma, e-mail postafiókok, SQL adatbázisok) Szolgáltató heti rendszerességgel teljes biztonsági mentést készít.

Szolgáltató a webtárhely szolgáltatásban tárolt adatokról készített mentéseket 8 hétre visszamenőleg tárolja fizikailag különálló adattároló eszközön.

Szükség esetén Szolgáltató az általa készített mentésből való adatvisszaállítást Előfizető kérésére elvégzi, évente legfeljebb 1 alkalommal díjmentesen, további alkalmakkor 1 munkaóra alkalmi rendszergazdai támogatás díjának számlázása mellett.

A virtuális szerver (vps) szolgáltatásban tárolt adatokról Szolgáltató havi rendszerességgel teljes biztonsági mentést készít.

Szolgáltató a virtuális szerver szolgáltatásban tárolt adatokról készített mentéseket 2 hónapra visszamenőleg tárolja fizikailag különálló adattároló eszközön.

Szükség esetén Szolgáltató az általa készített mentésből való adatvisszaállítást Előfizető kérésére elvégzi, vagy a mentett adatokat Előfizető rendelkezésére bocsátja, évente legfeljebb 1 alkalommal díjmentesen, további alkalmakkor 2 munkaóra alkalmi rendszergazdai támogatás díjának számlázása mellett.

Szolgáltató manuális (kézi) biztonsági mentés készítését biztosítja Előfizető részére, webtárhely szolgáltatásban erre létrehozott funkcióval, virtuális szerver szolgáltatás esetén különálló backup ftp tárhely biztosításával.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az automatikus biztonsági mentési perióduson kívül eső adatokért, továbbá nem vonható felelősségre az elhelyezett adatok elvesztéséből származó károkért. Előfizető a bérelt szolgáltatásban kizárólag saját felelősségére helyez el és tárol adatokat.

 

AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.

Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen és rendeltetésszerűen használni.

A helytelen használatból, jelszavak nem megfelelő kezeléséből, tárhelyre elhelyezett szoftver biztonsági hibájából, továbbá indokolatlanul vagy aránytalanul magas erőforrás-használatból eredő károk megelőzése, elhárítása, vagy megakadályozása érdekében Szolgáltató jogosult a szolgáltatást Előfizető értesítésével egyidejűleg felfüggeszteni.

Szolgáltató jogosult a további károkozás megakadályozása végett a szolgáltatást megszüntetni.

Előfizető a helytelen használattal okozott, vagy az általa elhelyezett szoftver biztonsági hibáiból eredő károkért felelősséggel tartozik.

Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokért az aktuálisan érvényes árlistában meghatározott díjat megfizetni. Előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására.

Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő károkért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

Előfizető elfogadja, hogy
– Nem futtathat IRC és bot típusú alkalmazásokat.
– Nem futtathat IRC-vel és bot-tal azonos vagy hasonló működésű alkalmazást.
– Nem futtathat bittorrent és más p2p alkalmazásokat.
– Nem vehet részt a bérelt szolgáltatással nagy forgalmú fájlcserélő és fájlmegosztó tevékenységben.
– Nem futtathatja az alábbi oldalakat, tartalmakat, programokat, alkalmazásokat:
– Videó- és audiómegosztó oldalak
– Online játékmegosztó, játék és szerencsejáték oldalak
– Aukciós és topsites oldalak
– Klickbait típusú oldalak
– Image Hosting Scripts (pl: Photobucket vagy Tinypic)
– AutoSurf/PTC/PTS/PPC oldalak
– IP Scanners
– Bruteforce Programok/Szkriptek/Alkalmazások
– Online-channel és streaming alkalmazásokat, kép-, videó-, hangközvetítést (Online tv, rádió)
– Spam szkriptek, mail bombers
– Banner Kiszolgálók (kereskedelmi jellegű banner kiszolgálók)
– Közösségi oldalak, különös tekintettel az ingyenes regisztrációval rendelkezőkre
– File Dump/Mirror Szkriptek (rapidsharehez hasonló)
– Zálog/Bank kötvény oldalak, programok
– High-Yield Interest Programok (HYIP) vagy kapcsolódó oldalak
– Befektetési oldalak (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
– Bármilyen jogvédett tartalom használata, engedély nélkül
– Prime Banks Programok
– MUDs/RPGs/PPBGs
– Gyűlöletkeltő, rasszista, faji és vallási propaganda tartalmak
– Hackereknek ill. crackereknek szóló oldalak, programok, tartalmak
– Közerkölcsbe ütköző, illetve pornógráf tartalmú oldalak
– Illegális oldal népszerűsítési tevékenységek
– Fórumok, amelyek linkeket, tartalmakat, írásokat tartalmaznak hacker oldalaktról tartalmakról
– Nem futtathat játék szervereket (pl counter strike)

Előfizető a tárhelyen folytatott tevékenységével nem vehet részt sem közvetett, sem közvetlen módon illegális (szerzői és szomszédos jogokat bármilyen mértékben sértő) tartalmak megosztásában, ilyen vagy ilyen jellegű tartalmak közvetítésében.

Tilos a Szolgáltató nevének/hírnevének csorbítása.

Előfizető kizárólag viszonteladói szerződés megkötése esetén értékesítheti tovább a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat.

 

HIBABEJELENTÉS

Szolgáltató a szerverein üzemeltetett szolgáltatásait érintő hibák bejelentését az ügyfélszolgálat e-mail címén: ugyfelszolgalat@szerverzum.hu címen 0-24 órában, az év 365 napján fogadja

Szolgálatató a hibabejelentéseket beérkezési és saját értékelése alapján beállított prioritási sorrendben, továbbá az illetékes illetékes személy (általában: rendszergazda) terheltségétől függően viszgálja.

A hibabejelentések kivizsgálását és elhárítását az illetékes személy (általában: rendszergazda) munkaidőben 1, de legfeljebb 4 órán belül, munkaidőn kívül, hétvégén és ünnepnapokon 8, de legfeljebb 24 órán belül elvégzi.

Szolgáltató a hiba kivizsgálását és elhárítását követően értesíti Előfizetőt a hiba elhárításának tényéről. Amennyiben a hibaelhárítás nem végezhető el azonnal, Szolgáltató e-mailben tájékoztatja Előfizetőt a hibaelhárítás várható időtartamáről.

Szolgáltató munkaidőn kívül, hétvégén és ünnepnapokon a szerverein üzemeltetett szolgáltatások üzemidejének maximalizálása céljából ügyeletet (általában: szolgáltatás monitorozás és rendszergazdai felügyelet) működtet.

A szolgáltatások folyamatos üzemét nem érintő vagy nem a Szolgáltató hatás- vagy feladatkörébe tartozó kérések, kérdések és bejelentések feldolgozása normál munkaidőben (H-P, 9-17 óráig) az általános ügyfélszolgálat keretei közt történik, munkaidőn kívül alacsony prioritású feladatok közé sorolandó.

 

DOMAIN NÉV REGISZTRÁCIÓ

Előfizető a Szolgáltatón keresztül domain regisztrációt igényelhet, mely közvetített szolgáltatás. Előfizető az igénylés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott TLD (domain végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja:

a) .HU tartományra vonatkozó szabályozás: http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html
b) .EU tartományra vonatkozó szabályozás: https://eurid.eu/en/register-a-eu-domain/rules-for-eu-domains/
c) Általános nemzetközi domainek, gTLD: www.icann.org (pl. .com, .net, .info, .org)
d) Külföldi országkódos domainek, ccTLD: adott ország és domain nyilvántartó szabályozása, melyről Szolgáltató külön tájékoztatja Előfizetőt e-mailben a domain regisztráció megrendelése esetén

Előfizető kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Szolgáltató és az adott TLD-hez tartozó domain nyilvántartó döntéseit elfogadja.

Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a domain név mielőbbi bejegyzésért, de elhúzódó ügyintézés esetén nem vonható felelősségre.

Szolgáltató a domain név ügyintézéshez kapcsolódó adminisztrációs hibákért (téves domain regisztráció, téves előfizetői adatok rögzítése a domain nyilvántartó rendszerében, domain név regisztráció vagy hosszabbítás elmulasztása) legfeljebb a domain név regisztráció díjának mértékéig vállal felelősséget.

 

ADATVÉDELEM 

Szolgáltató adatkezelőként az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett módon rögzíti és védi az Előfizető személyes adatait.

Előfizető a Szolgáltatótól igénybe vett szolgáltatás használata során a hatályos jogszabályok és a GDPR figyelembe vételével tárolhat személyes adatokat. Amennyiben ez az eset áll fenn, az Előfizető “adatkezelőnek”, a Szolgáltató “adatfeldolgozónak” minősül. Az adatkezelés jogszerűségéért minden esetben az Előfizető (adatkezelő) felel.

Az előző pontban meghatározott adatfeldolgozás fennállása esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatás biztosítása során Előfizető (adatkezelő) által végzett adatkezeléshez szükséges technikai infrastruktúra biztosítására (weboldaltárolás és megjelenítés, adatbázis és email-szolgáltatás formájában) terjed ki az adatfeldolgozás.

Szolgáltató biztosítja rendszereinek bizalmas voltát, integritását, ellenálló képességét, és rendelkezésre állását.

Szolgáltató szervereit a Szervernet Kft. magyarországi szervertermeiben tárolja. A szerverekhez kizárólag Szolgáltató, annak alkalmazottja vagy megbízott rendszergazdája rendelkezik hozzáféréssel. Szolgáltató biztosítja a hozzáféréssel rendelkezők titoktartási kötelezettségének meglétét. A szerveren tárolt adatokhoz a szerverterem üzemeltetőjének nincs hozzáférési jogosultsága.

Adatvédelmi tájékoztató, GDPR: 

Az Evolutionet Kft. mélyen elkötelezett Előfizetői személyes adatainak jogszerű kezelése, védelme iránt.
2018. május 25-től kezdődően igazodunk az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Előírásához (General Data Protection Regulation, GDPR).

A teljes Adatvédelmi tájékoztató elérhető >>> http://domain-tarhely.net/adatvedelmi-tajekoztato-gdpr

 

VIS MAJOR

Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések.